Skip to content

Nem veszély a migráció. A pápa a veszély? Bulvár és dezinformáció

2017/02/27
Veszélyesek

Veszélyesek

“Minden, ami a nagyvilágban történik, ami színesebbé teszi hétköznapjaidat, amitől jobban érzed magad! Történések, amiről nem szívesen beszél senki. Itt megtalálhatsz olyan híreket, amik kimaradtak a közmédiából. Értesülhetsz minden pozitív dologról, ami valóban jobb kedvre derít! Frissítheted sütési, főzési szokásaidat. Ezen kívül naprakész lehetsz a bulvárvilágban, illetve a celebek mindennapjaiba is betekintést nyerhetsz! Tájékozódhatsz siker sztorikról, hogy Te is sikeresebb légy. Próbálunk minden nyitott kérdésre választ adni. Szeretnénk friss információkkal ellátni a nap kezdetén és kikapcsolódást nyújtani az egész napos robot után.”

Ugye, világos, hogy itt reklámszövegről van szó? Egy online médium kínálgatja magát. Neve newcast team. Ez egyúttal a cikkek szerzőinek címe. Mást nem tudni. Más szóval: egy névtelen, egy anonim hirdeti az igét. De ha a site „minden pozitív dologról szól”, sőt, jobb kedvre derít, ugyan miért titkolja szerzői és forrásai kilétét? Persze az már nem olyan hiteles, hogy e pozitív médium pont a bulvárvilágban akar minket naprakésszé tenni Egyáltalán a bulvármédiában nem órára, sőt percre késznek kell lenni? Csak úgy kérdem. Az ígértem, hogy ilyen hírek sikeressé tesznek, végképp csökkentik bizalmamat a hírforrással szemben. Szóval, miféle kikapcsolódást kínálnak itt? Íme:

Bulvár de hír is?

Bulvár de hír is?

Legfrissebb. Infók. Neked. Minden, ami a hírekből kimaradt. Vagy még nem ért oda. hirdeti a névtelen informátor:

  • Hatalmas készültség Olaszországban.
  • Váratlan fordulat! Megszűnik az EU! Alakul az Európai Egyesült Államok!
  • Migránshorror Velencében! Az eddigi legsúlyosabb támadás!

… és így tovább. Első hallásra ez akár közszolgálati hír is lehetne, bár a nyelvezet hamisíthatatlanul bulváros. Mindenek előtt, ha a főcím a cikk elolvasására ösztönöz, pár sor elolvasása után apokaliptikus világvége-hangulat vesz erőt rajtunk.E z lenne az ígért kikapcsolódás az egész napos robot után? Egyáltalán nem szórakoztató, amit a fiúk itt elmondanak. Bővebben…

Nagyböjt 1. vasárnapja (2017) A év

2017/02/25

MOTTÓ: De az is írva van:

a Világ Ura?

A Világ Ura?

Abban az időben: A Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. Negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő, és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré! Jézus ezt felelte: Írva van: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, mely Isten szájából származik. Ezután a szent városba vitte őt a sátán, és a templom oromzatára állította. Így szólt: Ha Isten Fia vagy, vesd le magad! Hiszen írva van: Angyalainak megparancsolta: A tenyerükön hordoznak téged, hogy kőbe ne üsd a lábadat! Jézus ezt válaszolta: De az is írva van: ne kísérts Uradat, Istenedet! Végül egy hatalmas hegyre vitte őt a sátán. Megmutatta neki a világ valamennyi országát és azok gazdagságát. Azután így szólt: Ezt mind neked adom, ha leborulsz és imádsz engem! Ekkor Jézus azt mondta neki: Takarodj, sátán! Mert írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! Erre otthagyta őt a sátán, és íme, angyalok jöttek és szolgáltak neki.  Mt 4, 1-11

 

De az is írva van: a Sátán és Jézus különös párbajának szíve az Írás. A kísértő és a kísértett egyaránt az írásra hivatkozik. A Sátán nem saját kedvenc olvasmányait idézi, vagy a Biblia lenne a kedven olvasmánya? Vajon hányan és hányszor idézték kényükre-kedvükre, tetteik igazolására a Szentírást: Hány istentelen zsarnok követelte „jussát” Mátéra hivatkozva: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené!” (Mt 2,21) Erre alapozzák igényüket a szolgai alávetettségre, miközben eszük ágában sincs teljesíteni kötelességeiket Istennel szemben.

A Világ Ura II

A Világ Ura II

Ha helyesen idéznék, kevesebb lenne a félreértés! Mert Jézus valójában ezt mondta: Adjátok vissza ezért a császárnak, ami a császáré, és ami az Istené, azt Istennek! A képmutatók leleplezték önmagukat – hisz itt szó szerint mutatták a császár képét, ami a zsebükben volt, azaz ők maguk voltak a császár zsebében. Hatalmukat, ha volt ilyen, a megszállótól kapták. A Sátán hatalma, amivel kérkedett, sőt üzérkedett, mai szóval lufi volt. Dehogy volt övé a világ valamennyi országa és azok gazdagsága! De még ha az övé is lett volna, rossz üzletet kínálgatott: azt akarta, hogy Isten Fia  őt, a Sátánt imádja, Isteni Atyja helyett. Abszurd ötlet, nemde? Ám lám, a világ urai ismét és újra bedőlnek ennek az „ajánlatnak”, buborékot vásárolnak a semmiből, amit mindennek hisznek, és cserébe adják az egyetlen kincset, amit ajándékba kaptak: lelküket. Jézus tudta, hogy még az sem az övé: visszaadta a kereszten Teremtőjének. A lelkigyakorlat a pusztában jó felkészülésnek mutatkozott. S nagyböjt az idő, amit mi kaptunk, hogy hozzá hasonlóan felkészüljünk. Nemcsak a jó idézettel!

 

Kiss Ulrich SJ

 

  1. MÁRCIUS 05. NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA „A” ÉV

Évközi 8. vasárnap_A év (2017)

2017/02/24

És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok?

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Senki sem szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a Mammonnak is.  Ezért azt mondom nektek: Ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az életnél, a test a ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem s aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei Atyátok táplálja őket.  Nem értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét egyetlen lépéssel megtoldani? És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak és nem is szőnek. Mondom nektek: Salamon még dicsősége teljében se öltözött úgy, mint egy ezek közül! Ha a mezei virágot, amely ma virul és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti Isten, akkor titeket nem sokkal inkább, kicsinyhitűek? Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit együnk, vagy: mit igyunk, vagy: mibe öltözzünk? Ezeket a pogányok keresik. Mert a ti mennyei Atyátok jól tudja, minderre szükségetek van. Ti mindenekelőtt az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt! A holnap majd gondoskodik magáról! Elég a mának a maga baja.  Mt 6,24-34

 

Globális panasz

Globális panasz

Mottó: És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? – Akinek két ruhája van, az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs – tanította a Keresztelő, és mint tudjuk, ő tartotta is magát ehhez. Ha mi, Jézus tanítványai is tartanánk magunkat a tanításhoz, akkor a blogíró nem sóhajtozhatna így: Évek óta vásárlok kitartóan, de még mindig nincs mit felvennem![i] Hittanosaimnak fel szoktam tenni a kérdést: hány ruhád van? Felíratom velük egy papírra, majd megkérem, otthon leltározzanak, és számolják meg, hány darab lóg és lapul szekrényükben. Általában legalább1:2 arányban tévednek. Gondolom, sejtitek, hogy alulbecsülik a tulajdonukat. A karácsonyi jótékonysági vásár előtt azt is szoktam javasolni, ajándékozzunk el minden olyan darabot, amit több, mint egy éve nem hordunk. S nem az érettségi öltönyre vagy kosztümre gondolok, amely ugye, nem passzol ránk. Mert az étkezésben sem vagyunk mértéktartók.

Bővebben…

Évközi 7. vasárnap_A év (2017)

2017/02/17
Szembe a gonosszal

Szembe a gonosszal

Ne szálljatok szembe a gonosszal.

Abban az időben: Jézus így szólt tanítványaihoz: Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle. Hallottátok, hogy ez mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igaznak, mind a bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok! Mt 5, 38-48

 

Tomóceusz Katatiki vagy Gyagya?

Tomóceusz Katatiki vagy Gyagya?

Mottó: Ne szálljatok szembe a gonosszal. Nemde, fura tanács, legalábbis első hallásra. Ki is a gonosz? – kérdezhetnénk, hogy tisztázzuk a dolgot. Mit szóltok ehhez a változathoz: Ne szálljatok szembe a nácikkal. Neville Chamberlain megpróbálkozott vele. Az eredmény a müncheni egyezmény volt. Rossz sajtója van az utókorban. Ne szálljatok szembe a kommunizmussal – ez lehetne egy másik változat. Lenin hasznos idiótáknak nevezte az erre hajlamos nyugati politikusokat. Beneš, az áldozat – aki sem a náciknak, sem a kommunistáknak nem állt ellen – utólag 1945-ben a prágai Hradzsin ablakából kitekintve az épen maradt városra, állítólag úgy nyilatkozott: Milyen szép. Megmentettem. Igen, a csehek ’68-ban sem álltak ellen. Jobban jártak, mint mi kuruckodó magyarok? Persze Jézus nem politikai tanácsokat osztogatott. Nem is az appeasement szószólója volt, az elhíresült Adjátok meg a császárnak, ami a császáré mondásával. Még csak nem is békülékenységre hívta fel híveit. Ennél sokkal többet követelt tőlük. Mert elszenvedni a sértéseket, tűrni a megalázást nem feltétlenül az alázat jele. Lehet a gyávaságé is. De felkínálni a másik arcunkat már bátorságot feltételez. Az ellenség szeretete pedig hősiességet és olyasfajta nagylelkűséget és lelki szabadságot, amely már nem lemondás a viszonzás és kölcsönösség, az adok-veszek csereberéről, hanem azonosulás a feltétel nélkül szerető, tékozlóan és számítás nélkül nagylelkű Istennel.

Csak egy pofon

Csak egy pofon

A napokban a TV újra mutatta Fábri Zoltán Az ötödik pecsét című filmdrámáját. A háború végnapjaiban Budapesten egy kocsmában búsmagyarkodó és filozofálgató négy búsmagyar kispolgár egy tanmese álcájában és ürügyén épp témánkról kezd beszélni: Ellen kell-e, ellen lehet-e állni a gonosznak, akit egyikük, az órásmester által kitalált zsarnok, Tomóceusz Katatiki, testesít meg. A nem is olyan költő kérdés így hangzik: Ha újra megszülethetnének, kinek a sorsát vállalnák magukra: a kegyetlenkedő rabszolgatartóét (Tomóceusz Katatiki), akinek a legcsekélyebb lelkifurdalása nincs, amikor rabszolgáit bántalmazza, sőt, úgy érzi, korának erkölcsei szerint megfelelően viselkedik? Vagy a rabszolgáét (Gyugyu), akit gazdája megnyomorít és megszégyenít, ám aki mindezeket tűri, mert szenvedésének viselésével bizonyos erkölcsi fölényt érez magában gonosz urával szemben, önmagát tiszta és ártatlan áldozatnak érezve.

Bővebben…

Magyar Kurír interjúja velem – MbJ télen, nyáron és tengerentúl

2017/02/15

A Magyar Kurírban hétfőn este jelent meg egy alapos interjú a Management by Jesus szemináriumról. Kattintással itt olvasható.

Holnap este kezdődik Máriabesnyőben az 55. MbJ, Gauser Katalin és Szenczi György társ-moderátorokkal együttműködésben. Kérem imáitokat, hogy a részvevők optimális hasznot húzzanak maguk és csaptuk számára a vasárnap délig tartó műhelymunkából.

Örömmel jelzem egyúttal, hogy április 20-ára tervezzük a Jezsuita Kiadóval könyvem megjelentetését.

 

 

Végül jelzem, hogy a következő magyarországi szeminárium időpontja és helyszíne:

GONDOLKODUNK, TEHÁT VAGYUNK!

GONDOLKODUNK, TEHÁT VAGYUNK!

Május 28-21. Máriabesnyő, Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház

Aki csak nyáron érne rá, mert cégében nélkülözhetetlen (No, erről majd ott részletesebben beszélünk, időgazdálkodás és önismeret címszó alatt),

annak ajánlhatom az augusztusi váci találkozót: augusztus 17-20.

A honlapon lehet bejelentkezni.

Külön csemege, hogy a legközelebbi, az 56. MbJ helyszíne Toronto. Egy festői őspark közepén! Április 6-9.

 

 

Bővebben…

Milyenek a fiatalok? (MR 107)

2017/02/15

1_1hm-1Sírva vigad az ifjúság címen kommentálja Hutter Marianna a Magyar Nemzetben a Magyar Ifjúság Kutatás 2016 tegnap közzétett gyorsjelentését. A cím kissé bulváros, hiába is olvastam el kétszer, a cikk nem adott magyarázatot az ütős címre. Engem viszont lelkesít nem egy eredmény, az például, hogy a fiatalok változatlanul családpártiak, hazafiak, és az is, hogy ezúttal a határon túli fiatalokat is bevonták a kutatásba. Mivel nem említik az ellenkezőjét, feltételezem, hogy azonos vagy nagyon hasonló válaszokat adtak, mint határon innen. Ennek azért még utánajárok! Az is megörvendeztetett, hogy jelentősen megnőtt azok száma, akik úgy vélik, hogy a „demokrácia minden más politikai rendszernél jobb”, tudni illik 40 %-ról 55 %-ra! A korábbi években nem egyszer riogattak minket a jobboldali szélsőségesek térnyerésével. Ha ez valaha is igaz volt, ma már nem ez. Bauer Béla szociológus, felkért kommentátor úgy értékelte a kutatás eredményét, hogy „a mai fiatalok tehetségesek, nagyobb bizalommal fordulnak a jövő felé, fontos nekik a család, a közösséghez és a nemzethez tartozás.” Ezek után nekem senki se „a mai ifjúságozzon”!

Jó étvágytalanságot!

Jó étvágytalanságot!

Persze vannak fura eredmények is. Arra a kérdésre, hogy milyenek szeretnének lenni, 38,3 % válaszolta, hogy „okosabb”, 36. 8 %, hogy „szebb”, de 40,7 hogy „soványabb”, illetve 40,1 %, hogy „sportosabb”. A reklám hatása? A szülők, a felnőttek utánzása? A fogyasztói társadalom köszönt vissza a következő vágyakban is, amikor a fiatalok 21,3 %-a lenne szívesen „jobban öltözött”, 25,9 % „gazdagabb”, 20, 6 % „magasabb” – amit még a marketing sem tud megoldani – de 18,4 %, azaz szinte minden ötödik fiatal „nem szeretne másmilyen lenni”. Bővebben…

Évjözi 6. vasárnap_A év (2017)

2017/02/10
Tilalom

Tilalom

Én pedig azt mondom nektek

Abban az időben: Jézus így szólt tanítványaihoz: „Mondom nektek: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Hallottátok a parancsot? Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták: Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet! Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Legyen a ti beszédetek „igen, igen, nem, nem”; ami ennél több, az a gonosztól van.” Mt 5, 20-22a, 27-28. 33-34a 37

 

Megálljt parancsol

Megálljt parancsol

Mottó: Én pedig azt mondom nektek – e mondat súlya abban mutatkozik meg, hogy a tízparancsolat örök igéit írja felül. Ezt csak a szerző, Isten maga teheti meg. Nyilvánvaló, hogy Jézus ezt is jelezte határozott parancsával. De itt nem erőfitogtatásról van szó. Jézus a cselekedetek etikáját a szándék etikájával mélyíti el. Nem csak akkor vétkezünk, amikor olyasmit cselekszünk, ami tilos, hanem már akkor is, amikor lelkünkben megteremtjük a bűn előfeltételeit: a haragot, a bűnös vágyat, a felelőtlen beszédet. A harmadik példa különösen magasra emeli a lécet: legyen beszédünk és persze mögöttes szándékunk is félreérthetetlen; legyen egyértelmű. Amit kijelentünk, annak eskü, az Istenre történő hivatkozás nélkül is legyen súlya, kötelező ereje. Most már csak el kell képzelni egy olyan társadalmat, ahol mindez megvalósul. Kezdjük a haraggal? Annak felszámolásával? Vagy a reklámmal, mely szüntelenül bűnre csábít? A nagy fogadkozásokkal? Mert hallottuk: nem kell ünnepélyes eskü, szavunk is elég. Fontoljuk hát meg! Ki merjük mondani az igent, amikor igent kell mondani, és nemet, amikor nemet kell mondani?

 

  1. FEBRUÁR 12. ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP „A” ÉV