Skip to content

Évközi 23. vasárnap A év

2017/08/29

Hallgat rád?

Ha hallgat rád

Abban az időben: Jézus így szólt apostolaihoz: Ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha azonban nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének. Ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos. Bizony mondom nektek: Amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is; és amit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben is. És bizony mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.  Mt 18, 15-20

 

Mottó: Ha hallgat rád

Egyetértés

Mennyi az esélye, hogy hallgatnak ránk? Akkor, amikor a Tízparancsolatra, vagy bármely etikai szabályra, vagy csak a KRESZ-re emlékeztetjük felebarátunkat? És mennyi az esélye annak, hogy mi hallgatunk a felebarátra, vagy akár a legjobb barátunkra, ha kellemetlen dolgokra emlékeztet minket? Lám Heródes inkább lefejeztette a Keresztelőt, mert nem bírta elviselni intelmeit, és felesége még kevésbé volt ráhajlandó. De a közösség tagjai felelősek egymásért, mint egy család tagjai – tanítja Jézus apostolait és rajtuk keresztül a mindenkor közösséget. Gondosan kidolgozott eljárás mutatta meg, kinek, mi a kötelessége. Érdekes, de mindezt a figyelmeztető szempontjából mondja le, hozzá szól, és nem ahhoz, akit figyelmeztetni kell. A figyelmeztetés kötelessége annál súlyosabb, mert Jézus  egyúttal hatalmat ad a közösségnek: És bizony mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön és úgy kérik, megkapják azt mennyei Atyámtól. A ma oly divatos relativizmus, mely szükségtelenné teszi a figyelmeztetést, hisz ez az ő dolga, nem avatkozhatom be, ellenkezője a krisztusi közösségi rend: a törvények egyértelműek, és mindnyájan felelősek vagyunk betartásukért!

2017. SZEPTEMBER 10. ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP – „A” ÉV

Reklámok

Évközi 22. vasárnap A év

2017/08/29

Többször felhívta tanítványai figyelmét

Veszteség

Abban az időben: Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt, és óvva intette: Isten ments, Uram! Ez nem történhet veled! Mire ő Péterhez fordult: Távozz tőlem, sátán!  Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére! Azután így szólt tanítványaihoz: Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; és aki énértem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az Emberfia pedig el fog jönni Atyjának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint.  Mt 16, 21-27

 

Nyereség

Mottó: Többször felhívta tanítványai figyelmét

Miért kellett Jézusnak ismételten figyelmeztetni tanítványait, mi vár rá? De azt is ismételgethette volna, hogy radikálisan el kel szakadnunk a közszemlélettől, mely fél a haláltól, miközben örülniük kellene, hisz e félelmen túl örök boldogság vár rájuk. Ehhez azonban fel kell adniuk ragaszkodásukat az „élethez”. És Jézus valóban ezt tette. Halálának megjövendölése és a hozzáfűződő ígéret hogy mindez nem a vég, hanem a kezdet, nem puszta”közérdekű hirdetés”, hanem megalapozza bizalmukat — és a miénket — ,hogy teljes nyugalommal rábízhassuk életünket az Úrra. Majd folytatja a retorikus kérdéssel, a lelket fenyegető kárról. Egy bámulatos cserét ígér, amin csak nyerhetünk. Mindezt tetézi egy ígérettel, egy jövendöléssel, amely a teljes boldogság ígérete. Csakhogy ennek ára van: aki az életével fizetett, annak azonban és csak annak, nincs oka nyugtalankodni: ő mindenképp a nyertes oldalon áll.

 

2017. SZEPTEMBER 03.

PLÁZAMAMÁK – MR 116 Jegyzetek

2017/08/02

Miért van az, hogy a plázákhoz, a fogyasztás pogány templomaihoz, a plázacica és nem a plázamama kifejezés kötődik? Ugye, mindenki tudja, ki vagy mi a plázacica?

Barbie bevásárol

Nem hiszitek el, de már Wikipédia bejegyzés is született a fajról: „Legfőbb felbukkanási helyük a természettől távol eső bevásárlóközpontok, plázák. És az interneten található chat használati lehetőségek közelében. A plázacicaizmus elterjed az interneten is, vannak, akik csak a neten plázulnak.” Vannak celebek, mint Paris Hilton, és kevésbé híresek, akik az előbbieket utánozzák. Az internetes kisokos még azt is elárulja róluk, hogy „Általában csapatokban közlekednek, minden életszituációban legalább párban jelennek meg. Önálló, egyedül kószáló egyedeket nagyon ritkán lehet látni. A társak figyelemfelkeltésének érdekében, testmagasságuk növelése céljából kizárólag magas sarkú cipőkben illegetik magukat. Természetes bundájukból igyekeznek minél többet közszemlére tenni. Testszínűk – évszaktól függetlenül – a mesterséges napfénytől barna. Karmuk hosszú, szintén mű végekkel meghosszabbított, ám veszélytelen, különféle színekben pompázó, sokszor díszített vagy kivehetetlen mintázatokat láthatunk rajtuk. Jelentéstartalmuk idáig megfejtetlen. A környezet ártalmainak kivédése céljából magukra öltött védőruházat funkcióját vesztette, stb.”

Ragályos

De miért is foglalkozunk velük? Mert gazdasági tényezők. A bejegyzés szerzői szerint: Több elismert professzor tanulmánya kimutatta, hogy a plázacicák rendkívüli hatással vannak a kereskedelmi forgalomban kapható termékekre, valamint az azokat árusító helyekre. A plázacicák megjelenése óta több termék plázacica megfelelője jelent meg a piacokon, többek között a rózsaszínű mobiltelefonok, csillogós és természetesen rózsaszínű megfelelői a hétköznapi tárgyaknak. Ezen kívül több bolt jött létre a plázacicák kiszolgálása érdekében, ilyen például a NICI vagy a Hello Kitty, ahol minden plázacica megtalálja azt a terméket, amit neki találtak ki, az ár nem számít, hiszen úgyis az apuci fizeti. Ezek természetesen azért vannak, hogy segítsék a plázacicákat beilleszkedni a környezetbe, és természetesen hogy egy helyre vonzzák a plázacicákat, ezzel jelentősen csökkentve életterüket.” De valóban a kedvükért hozzák létre a megfelelő bevásárló helyeket? Nem inkább azok termelik ki ezt az embertípust, melynek állítólag hím egyedei is vannak? Hisz a pláza nem csak a féktelen vásárlás helye, hanem egyúttal a vásárolt cuccok bemutatására is ideális helyszínek.

A modell

Tulajdonképpen épp ez a különbség a modellként szolgáló háremek és a modern plázák között: a szerájokban a hölgyek csak egymásnak mutogathatták a legutóbbi szerzeményeket, no meg az eunuchoknak, bár azok nem ideális közönség, itt nem taglalt okokból. Nos, a plázákban fel s alá lehet korzózni, és csodáltatni magukat. És itt, a mai plázában, szabad a verseny, szabad a hiúság vására! Nem kötik ranghoz szigorú szabályok. hogy ki mit hordhat, és mit nem, amint azt a Szulejmán című szappanoperából tudhatjuk. Itt csak a pénz számít. A pláza a liberális szeráj. A szerájban igaz, egykor minden lány álma az volt, hogy anya lehessen, feltéve, hogy az apa a szultán, vagy kissé keletebbre a kínai császár. A plázacicák nem áhítoznak anyai szerepre. Paradox módon egyenjogúságra vagy egyenrangúságra sem. Így a feminista mozgalom nem vállalja fel őket.

A pláza halála

Ők a semmi polgárai egy művilágban, amely az internetes kereskedelem halálos fenyegetése alatt él. Amerikában már százával zárnak be a plázák. Egy 102 ezer négyzetméteres malltól tulajdonosa 100 dollárért vált meg. A plázák Amerikában már a kutyának sem kellenek, illetve csak a legfényűzőbbek maradnak fenn. Azok, amelyek a leginkább hasonlítanak a keleti modellre, a háremre. Sőt, közösségpótlékok lesznek. Már nem csak butikok versengenek a vásárlók kegyéért, hanem orvosi rendelők, éttermek: élhetsz, lakhatsz a plázában, haza se kell menned. Igaz hova is? A plázacicáknak nincs mamája.

 

Mária Rádió – JEGYZETEK 116 (2017.08.03) PLAZAMAMÁK

Évközi 21. vasárnap A menny kulcsai

2017/07/25

Neked adom a mennyek országának kulcsait

Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékre ért, megkérdezte tanítványaitól: Kinek tartják az emberek az Emberfiát? Ezt válaszolták: Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket: Hát ti kinek tartotok engem: Simon Péter válaszolt: te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. Erre Jézus azt mondta neki: Boldog vagy Simon Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Akkor lelkére kötötte a tanítványoknak, el ne mondják senkinek, hogy ő a Messiás. Mt 16, 13-20

 

Mottó: Neked adom a mennyek országának kulcsait

 

A város kulcsai

Velazquez egyik legismertebb képén a holland városvédő átadja a győztes spanyol vezérnek a város kulcsait. Ősi motívum ez, a mindenkori győztesek így ünneplik magukat. A művész az amúgy kitalált jelenetet azzal tetézi, hogy a vezér leszáll lováról, ezzel is jelezve, hogy a legyőzöttet egyenrangú félnek tekinti. Mindez nem változtat az alaptényen, hogy immár a győztes rendelkezik a város felett. A kulccsal a hatalmat vette át.

Bővebben…

Szent István ünnepe A év (2017)

2017/07/23

Hasonló lesz az okos emberhez

Viharban

Ki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; az összeomlott, és teljesen elpusztult.”

Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik. Mt 7, 24-29

 

Mottó: Hasonló lesz az okos emberhez

Mennyire biztos?

Ki szeretne bolond embernek tűnni a közvélemény szemében? Pedig építünk mi nem csak homokra, de árterültben is, mert a telek olcsó, vagy csak ennyi pénzünk van, vagy másra kel a pénz – no de ismerjük a kifogásokat. Nekem mindig az 1991-es jubileumi zarándoklat jut eszembe a spanyolországi Loyolában, vagyis baszk földön. A rendalapító szent születésének 500. évfordulója alkalmából a spanyol és francia jezsuiták egy nagyszabású ifjúsági zarándoklatot és lelkigyakorlatot szerveztek a Pireneusokban. A magas hegységben azonban, akkor csak tóparton, – ezt a balatoniak éppúgy tudják, mint az izraeliek a Genezáret-tó (avagy „galileai tenger”) partján, a viharok nagyon hirtelen támadnak. Talán életem legemlékezetesebb orkánját éltem meg azokban a júliusi napokban! Pedig a szervezők déltájban figyelmeztettek minket, nem hiányzott tehát az előrejelzés. Én hallgattam rájuk és kiadtam a „csapatomnak” a parancsot a sátrak rögzítésére is körülárkolására. Így a mi sátrunkban néhány cserkésszel együtt meg is tettük elővigyázatosan, amit a szervezők javasoltak, azaz gondosan körülástuk a katonai nagysátrat. És még így is, belülről vagy húszan kellett fognunk a tartóköteleket, hogy a sátor el ne szálljon a fejünk felett. A fiatalok pedig imádkoztak, ahogy talán még soha korábban. Nagy volt az ijedelem! Amikor végre elült a vihar, és kimerészkedtünk a szabadba, láthattuk, hogy a miénk kivételével valamennyi környezősátor romokban hevert, vagy éppenséggel egy nagy tócsa közepén úszkált.

S tudjátok mi volt az aznapi evangélium? Mt 7, 24-29, az okos emberről, aki kősziklára építette a házát!

2017. AUGUSZTUS 20. SZENT ISTVÁN KIRÁLY – „A” ÉV

Évközi 19. Vasárnap A év (2017)

2017/07/23

Merülés

Merülni kezdett.

Amikor (a kenyérszaporítás után) a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta a tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledet, s ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták-vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket: Bátorság! Én vagyok! Ne féljetek! Erre Péter odaszólt neki: Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen! Ő azt mondta: Jöjj! Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott: Ments meg, Uram! Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá: Te kicsinyhitű, miért kételkedtél? Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak: Te valóban az Isten Fia vagy! Mt 14, 22-33

 

Mottó: Merülni kezdett.

A Bizalom ereje

Péter mindig spontán. Az átváltozás hegyén gyorsan sátrat készített volna – vajon miből?- most meg mindjárt is indulna a vízen Jézus felé. Bizalma önmagában első látásra igen nagy, Jézusba vetett hite és bizalma meg ezt is felülmúlja. A spontaneitás azonban nem párosul állhatatossággal. Szinte ki se mondja, hogy márpedig akkor Ő is menne a vízen, már szinte meg is bánta. S meg kell tapasztalnia, hogy mihelyst bizalma az Úrban megtorpan, akkor bizony nincs többé előmenetel. Nagy lecke ez neki, és remélhetően nekünk is. A kulcsmondat: Ne féljetek! Hányszor ismételte el Jézus! Hányszor kellett elmondania, újra meg újra, mert kicsinyhitűek voltak és vagyunk.

Pedig bátorságra szükség lesz. .Az ellenszél mindig felkerekedik, akkor is ha nem várjuk. Jobb persze, ha számolunk vele. S ha elindultunk Jézus felé, rá is kell szegeznünk tekintetünket! Le se vegyük róla, hogy el ne süllyedjünk.

2017. AUGUSZTUS 13. ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP – „A” ÉV

URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA (Évközi 18. vasárnap helyett) A év

2017/07/23

Amikor tekintetüket fölemelték

Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, s fölment külön velük egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: arca ragyogott, mint a nap, ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, mint a fény. S íme, megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter erre így szólt Jézushoz: „Uram, jó itt nekünk! Ha akarod, csinálok ide három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek.” Amíg beszélt, hirtelen fényes felhő borult rájuk, s a felhőből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!” Ennek hallatára a tanítványok arcra borultak, s igen megrémültek. Jézus odalépett hozzájuk és megérintette őket: „Keljetek fel, ne féljetek!” Amikor tekintetüket fölemelték, nem láttak senkit, csak egyedül Jézust. A hegyről lefelé jövet Jézus rájuk parancsolt: „Ne szóljatok a látomásról senkinek, amíg az Emberfia föl nem támad a halálból!”.” Mt 17, 1-9

 

Mottó: Amikor tekintetüket fölemelték

Láttad már?

És ti mit láttok, ha felemelitek tekinteteket? Egyáltalán, milyen gyakran nézünk felfelé? Milyen gyakran tekintünk az égre, akár fizikai, akár átvitt értelemben? Nem túl gyakran. Egy építészismerősöm külföldi vendégeit úgy viszi körbe Pesten, hogy mindig újból felszólítja látogatóit, emeljék fel tekintetüket és nézzék meg a belváros homlokzatait. Látogatásuk végén a vendégek mindig elmondják, hogy igen, Budapest csodás, de ami leginkább megragadta őket, az a bérpaloták homlokzatának változatossága. S persze hozzáteszik, hogy maguktól soha nem jöttek volna rá, hisz mint az átlagturista a tipikus képeslap motívumokat nézegették volna: mindenki és mindig ugyanazt. Az életben is úgy járunk-kelünk, mint az átlagturista. Egy futó benyomás a kirakatokról, egy állandó kényszer a lábunk (és a kerekek) elé nézni, hogy elkerüljük az összeütközést, egy új közlekedési tába, amit épp, hogy észrevettünk – még időben -: már megint megváltozatták a rendet. Nem felfele nem nézünk. S még kevésbé nézünk felfelé átvitt értelemben. Bővebben…