Skip to content

Virágvasárnap B év (2018)

2018/02/24

Hódoltak neki

Ha valaki szólna, hogy mit csináltok

Amikor Jeruzsálemhez közeledtek, Betfagé és Betánia táján, az Olajfák hegyénél előreküldte két tanítványát ezzel az utasítással: „Térjetek be a szemközti faluba! Mindjárt amikor beértek, találtok ott egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el és vezessétek ide! Ha valaki szólna, hogy mit csináltok, mondjátok, hogy Urának van rá szüksége. Erre rögtön elengedi.” El is mentek és megtalálták a szamárcsikót, kint az úton egy kapuhoz kötve. Eloldották. Azok közül, akik ott ácsorogtak, valaki megkérdezte: „Miért oldjátok el a szamarat?” Úgy válaszoltak, ahogy Jézus meghagyta nekik. Erre elengedték őket. A szamárcsikót Jézushoz vezették, ráterítették köntösüket, és ő ráült. Sokan a ruhájukat terítették az útra, mások meg lombos ágakat szórtak eléje, amelyeket a réten vágtak. Az előtte menők, s akik kísérték, ezt zengték: „Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön! Áldott atyánknak, Dávidnak közelgő országa! Hozsanna a magasságban!Mk 11,1-10

 

Jézus a hajléktalan – elmennél mellette?

Mottó: „Ha valaki szólna, hogy mit csináltok” A legutóbb a zarándoklatokról beszéltünk, arról, hogy miért zarándokolnak az emberek. Nos, a zsidók számára az éves jeruzsálemi zarándoklat volt az év fénypontja. És azon a bizonyos húsvéton, melytől Márk szól a mai virágvasárnapon, a látvány és a közösségi élmény szerelmesei minden elvárást felülmúló módon részesedtek ebben. Egy pár óráig azt hihették, eljött a szabadulás várva várt órája. Nem tudhattál, hogy ennél jóval több történik majd, és az is csak a nyitány lesz a történések történéséhez.

Pedig minden olyan hagyományosan indult, Jézus az ő új családjával együtt akarta megünnepelni a húsvétot. Mi sem természetesebb egy zsidó közösségnek. Az előkészítés szemünkben kicsit különösnek tűnik, de ha belehelyezzük magunkat a történés élethelyzetébe, a Sitz in Leben-be, ahogy a teológusok szeretik mondani, a dolog egyszerű: Jézusnak és tanítványainak nem volt állandó lakhelye, de sok-sok barátja, akinél megszállhatott és időnként meg is szállt. S persze kitüntetés volt őt vendégül látni. Bővebben…

Reklámok

Nagyböjt 5 vasárnapja B év (2018)

2018/02/24

„Uram, látni szeretnénk Jézust”.

Mit-kit, keresnek az úton lévők?

Abban az időben azok közül, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják Istent, volt néhány görög is. Ezek odamentek Fülöphöz, akik a galileai Betszaidából származott, és kérték: „Uram, látni szeretnénk Jézust”. Fülöp elment, és szólt Andrásnak, Jézus ezt válaszolta: „Eljött az óra hogy megdicsőüljön az Emberfia. Bizony, bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti az életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya. Most megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet!” Erre hang hallatszott az égből: „Megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem.” A tömeg, amely ott állt, ennek hallatára azt gondolta, hogy mennydörgött. Mások így vélekedtek: „Angyal beszélt vele.” Jézus megmagyarázta nekik: „Nem miattam hallatszott ez a hang, hanem miattatok, ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak fejedelmét. Én pedig, ha majd fölmagasztalnak engem a földről, mindenkit magamhoz vonzok.” Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Jn 12,20-33

 

Közösségi élményt?

Mottó: „Uram, látni szeretnénk Jézust a zarándokok miért mennek zarándoklatra? – kérdezhetnénk. A minden évben Csíksomlyóba igyekvők felemelő érzésekről számolnak be, közösségi élményről. Hasonlóképpen azok, akik Lourdes-ba, Fatimába, vagy más zarándokhelyre igyekszenek. Vajon Jézust akarják látni? És rajta keresztül az Atyát? Hisz Jézus tanította, hogy „aki engem látott, látta az Atyát is.” (Jn 14,9)

Nos, Jézus ezen a János által elbeszélt találkozón, azokkal, akik vágytak rá, hogy lássák Jézust, mindenki számára meglepő módon a szenvedésről és halálról beszél nekik. A maga haláláról. Bővebben…

Nagyböjt 4. vasárnapja B év

2018/02/23
  1. MÁRCIUS 11. NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA – „B” ÉV

A világosságra megy

Éjszaka jött

Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: „Ahogy Mózes fölemelt a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Isten nem azért küldte a Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ.  Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítéletet von magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában. Az ítélet ez: A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd nyilvánuljanak ki tettei, hogy Isten szerint cselekedte azokat.

 

Mottó: a világosságra megy

Szeretik a sötétet

A vámpírok – ezt minden gyerek tudja – nem szeretik a fényt, mert halálukat okozza. Ez a mítosz nagyon markánsan mutatja be a fény és az igazság, a jó viszonyát a sötétséghez. A rab, amikor kilép a börtönkapun, hunyorog. De ha a szabadságot választod, kilépsz a fénybe, és fürdesz benne. Persze, a fény láthatóvá teszi sok mindent: repedéseket, hibákat, apróbb csúfságokat, melyeket oly szívesen elrejtenénk a homályban. Jótékony homályról is beszélünk. Jézus azonban nem a félhomály embere. Nikodémust, aki fél, és ezért éjszaka keresi fel a Mestert, felszólította, szülessen újjá. Az pedig azt jelenti, kilépünk a fényre. Ott és csak ott van esély, hogy az igazságra fény derüljön, a teljes igazságra.

kevés fény is elég a sötétben

A paradox pedig ez: minél nagyobb a sötétség, annál kisebb fény is elégséges bevilágítani azt. Ezért néha le kell buknunk a sötétségbe, hogy aztán beengedjük a fényt. Ez a misztikusok tapasztalata. Még paradoxabb, hogy a fény vakít: ha túladagoljuk, nem látunk semmit. Ahogy mondani szoktuk: hozzá kell szoknunk a fényhez.

 

2018. MÁRCIUS 11. NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA – „B” ÉV

Nagyböjt 3. vasárnapja B év (2018)

2018/02/23

The St. Lambertus church in the village of Immerath is demolished for the expansion of the nearby opencast brown coal mine of German power supplier RWE, in Immerath, Germany January 8, 2018. REUTERS/Wolfgang Rattay

Romboljátok le ezt a templomot!

Abban az időben, mivel közel volt a zsidók húsvétja, Jézus fölment Jeruzsálembe.  A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból, ugyanígy a juhokat és ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt mondta: „Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!”  Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van „Emészt a házadért való buzgóság.” A zsidók erre így szóltak: „Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket teszed?” Jézus azt válaszolta: „Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!” A zsidók azt felelték: „Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, s te három nap alatt fölépíted azt?” Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halából, tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az írásnak és Jézus szavainak. És amíg (Jézus) a húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő nevében, mert látták csodáit, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, és nem szorult rá, hogy bárki is tanúskodjék az emberről. Tudta ő, hogy mi lakik az emberben.  Jn 2, 13-25

 

Mottó: kikergette mindnyájukat a templomból

Manapság a templomokból Istent kergetik ki. Pontosabban, a hívők, akik kiürítik a templomaikat, a kufárokra bízzák az immár céltalan és üresen tátogó épületeket, hogy kiadják az árusoknak és pénzváltóknak. Nyugat-Európában mindennaposak az ilyen hírek. Íme, egy újsághír: Több mint kétszáz évvel ezelőtt az emberek a saját erejükből építették fel a templomot. Most, az utódaik végignézték, hogy teszik pár perc leforgása alatt a föld martalékává.

Az RWE Power társaságot a tüntető aktivisták sem tudták meggátolni abban, hogy lerombolják a német Immerath település templomát. A község egyébként a Rajna-vidék–Pfalz tartomány egyik látogatott turisztikai központja. A Szent Lambert-templom lerombolásáról szóló hírt a Rheinische Post német lap weboldala tette közzé (RP Online).

A neoromán templomot a helyi lakosság építette a 19. században, ám a templom lebontása ellen tiltakozó környezetvédelmi aktivistáknak végül nem sikerült megakadályozniuk, hogy a templom helyét lignitbányászati (a barnaszén egy fajtája) helyszínné alakítsák. A Greenpeace aktivistáit, akik a templom homlokzatához bilincselve tiltakoztak, a rendőrség szállította el a helyszínről. – szól a tudósítás.

Szó sincs arról, hogy a környezetvédők a „házadért való buzgóság emésztette volna.” Ők a barnaszén légkört szennyező tulajdonságai miatt szálltak barikádra. És Isten házából az energiatröszt nem vásárcsarnokot, hanem kitermelőhelyet csinált. Persze a hívek is tiltakoztak. A kulturális örökség miatt. Mindez igen mesze van Krisztus aggodalmától. Az új ikon a „természet”: „Itt nem csak egy templomtorony dől össze, itt összeomlik a reményünk, hogy az emberek gondolkozása megváltozzon. A klímaváltozás a mostani időkben állatok milliárdjait öli meg az óceánokban. Vagy azért mert a víz túl meleg, vagy savas, vagy, mert megolvad a déli-sarki tenger jege, mely alatt algák és kőzetek telepednek meg, melyek az élelmi lánc elejét képzik, annak végén a bálnákkal és delfinekkel. Ha meghal a tenger, mindnyájan meghalunk” – érvel egy zöld aktivista.

Az új erkelenzi templom

Ami elsikkad a sajtóban, az a nem jelentéktelen apróság, hogy az erkelenziek egy új templomot kaptak a régi helyébe. Igaz, ezt nem három nap alatt építették fel.

2018. MÁRCIUS 04. NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA – „B” ÉV

[i] https://youtu.be/kjh857coiws

[ii] http://www.rp-online.de/nrw/staedte/erkelenz/das-ist-die-neue-kapelle-st-lambertus-in-immerath-neu-bid-1.4939792

FORGANDÓ SZERENCSE 2 (MR) Szerencsés János és a Z generáció

2018/02/14

A jó csere

Folytatnám Szerencsés János történetének elemzését, a 2015-ben készült film alapján. Emlékeztek, hogy János, hét évi szolgálat után busás jutalmat kap, egy hatalmas aranyrögöt, amellyel hazaindul édesanyjához. A 40 kg-os rög húzza a vállát, de szerencsére arra jár egy nemes úr, aki készségesen elcseréli lovát a kincsért, azzal az ígérettel, hogy „elszáll minden gondod”. Hans ezt el is hiszi. Még sok mindent fog elhinni, felületesen hiszékenynek mondhatnánk. „Ki ne akarna segíteni embertársát, ha ekkora bajban van”, mondja a lovas, mielőtt átengedné a vándornak a lovát. A néző nem tudja, hogy a finom úr cinizmusán vagy János naivitásán csodálkozzon jobban. Annál is inkább, mert a film elején kiderül a beszélgetésből a gazda és a legény között, hogy János okos, körültekintő segéd volt 7 kerek esztendőig, aki fejedelmi fizetését – mai szóval milliomossá lett – megérdemelte: „amilyen a munka volt, olyan legyen a bér is.”

 

Fő a boldogság

Anakronizmus, de a mi Jánosunk „Z generációs”, azaz hozzáállása a munkához nagyon elüt az idősebbekétől, akiket a filmben Elisabeth apja, a vérbeli kereskedő testesít meg. És érdemes a filmet egyszer a munkamorál és a pénzhez fűződő viszony oldaláról újra értékelni, továbbá az osztálykülönbségekre odafigyelni. Ugyanis a cserebere folyamán nem csak az „áru” piaci értéke csökken drámaian, hanem a partnerek társadalmi státusza is meredeken zuhan.

A nemes előkelőségét fitogtatja, jólesik neki a hízelgés – legalábbis lovának dicséretét szinte magára értelmezi (lovon mindenki csodásan néz ki, mondja)- és lekezeli a vándort, akit persze tegez, és érzékelteti a rangkülönbséget, amely azonban elolvad, amikor kibontja a batyuból az aranyrögöt. A rög nagyobb úr, mint önmaga. Jelképesen, a korai kapitalizmus a feudalizmus helyébe lép. Nem mellesleg, most már ő viseli a terhet. Hogy is mondta: „Az arannyal kétségtelenül az a gond, hogy nehéz. Nagyon nehéz.” Amire János is figyelmezteti: „nem lesz könnyű cipelnie.”

Így dolgoztok ti!

A következő útitárs egy szegényparaszt, minden vagyona egy tehén. Amivel csak baja van. És ezt még őszintén el is mondja Jánosnak. János azonban időközben beleszeretett a gondolatba, hogy milyen jó lenne egy tehén. A paraszt nem kereskedő, nem ügyes alkusz, de a kínálkozó lehetőséget megragadja. Cserélnek. A történetből nem derül ki, hogy vajon a ló őt is ledobja majd, mint Jánost. Mert úri lovashoz szokott. Sok szerencsét kívánnak egymásnak. A paraszt Jánosnak azt tanácsolta előtte, hogy tanuljon meg lovagolni. Pedig inkább tehenet fejni kéne tanulnia. Mert nem tud, és máris kiábrándul állatából. Közben Elisabeth, a kereskedő lánya, akivel a történet minden fordulójában újra találkoznak, kioktatja, hogy “minden gyerek tudja, hogy a ló többet ér, mint a tehén, és persze az aranyrög többet, mint a ló.” Mire hősünk: “Ezt ki mondja?” Hát például a Z generáció, mert a kosztümös film menet közben tanmesévé alakul a mai generációváltásról: így is lehet nézni és érteni. Ha így nézzük, már nem meglepő, ha János az arany és a ló értékének mércéjévé a boldogságot teszi meg, amit biztosítanak: „Jó cserét csináltam! Kinek ér többet az arany? Kinek ér többet egy ló? Mi hasznom abból, ha másnak többet ér? Engem tegyen boldoggá.” – vallja János Elisabethnek. „Miért kéne kínlódnom, vesződnöm, valamivel, ami gátol, zavar, akadályoz?” Valóban igaz, hogy az élet egyszerű? Csak nem szabad megnehezíteni? – ahogy János összegezi a beszélgetést?

Az ízig-vérig individualista nézet működik-e makro ökonómiai szinten is? Jánost, vagy a Z generációt ez nem érdekli. Még nem. Sőt, János megnyeri nézőpontjának a lányt, akiről már sejtjük, hogy a várható happyend nélkülözhetetlen kelléke, sőt alanya. Táncolni mennek. És azt se bánják, hogy a pár órája mg milliomos legény már csak fél pohár sörrel tudja megvendégelni a lányt. Drága nézetek ezek! A csapláros lány durcásan mondja is Jánosnak: Vedd el a tehenedet! A női józanság visszahozza a realitás talajára hősünket? Nem, folytatja a cserélgetést, amíg semmije sem marad, csak a boldogság. Mit szóltok a programhoz?

 

Mária Rádió – JEGYZETEK 124 (2018.03.01.) FORGANDÓ SZERENCSE 2 (MR)

FORGANDÓ SZERENCSE 3 (MR)

2018/02/14

A film

Legutóbb egy német mesefilmet kommentáltam, a Grimm-mese megfilmesítését, a Szerencsés János történetét. Csak emlékeztetőül: a látszólag együgyű legény egyre butábbnak tűnő csereüzleteket köt. Előbb egy negyven kilós aranyrögöt, hét évi munkája bérét, elcseréli egy lóra. És boldog. Amúgy 40 kiló arany ára manapság 1,4 millió euró, azaz a fiú évi 200 ezer eurót keresett, a mai német átlagbér csaknem százszorosát. Igaz mesében vagyunk. Nos, egy telivér körülbelül 10 ezer eurót kóstál, így a mi Szerencsés Jánosunk a piacon az aranyrögért akár 140 telivért is vehetne, egy egész ménest. Csakhogy Jánosunk nem piacban gondolkozik. És nem világgá megy szerencsét próbálni, ahogy a népmesében szoktak, hanem haza, a tengerhez. Édesanyja és a tenger: a szeretet és a szabadság kódjai. Bővebben…

FORGANDÓ SZERENCSE 1_NEM BIZTOS, HOGY MESE

2018/02/14

Szerencsés János

Fortuna szekerén okosan ülj (Faludi Ferenc)

Minap az M2-n egy német mesefilmet láttam, a Grimm-mese megfilmesítését, a Szerencsés János történetét. Minden gyerek ismeri, sőt minden felnőtt, így hallgatóim is. A mese maga egy klasszikus tréfa-mese,[i] megnevettet. A gyereket arra készteti, hogy elgondolkodjon, mi is a szerencse, és tanítja a polgári értékrendre is, meg a józan gondolkodásra. A főhős, János, azzal érdemli ki a Szerencsés nevet, hogy bármi is történik vele, mindig sugárzik a boldogságtól.

Bővebben…