Skip to content

Évközi 7. vasárnap_A év (2017)

2017/02/17
Szembe a gonosszal

Szembe a gonosszal

Ne szálljatok szembe a gonosszal.

Abban az időben: Jézus így szólt tanítványaihoz: Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki kölcsönt akar, el ne fordulj tőle. Hallottátok, hogy ez mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket. Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igaznak, mind a bűnösöknek. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok! Mt 5, 38-48

 

Tomóceusz Katatiki vagy Gyagya?

Tomóceusz Katatiki vagy Gyagya?

Mottó: Ne szálljatok szembe a gonosszal. Nemde, fura tanács, legalábbis első hallásra. Ki is a gonosz? – kérdezhetnénk, hogy tisztázzuk a dolgot. Mit szóltok ehhez a változathoz: Ne szálljatok szembe a nácikkal. Neville Chamberlain megpróbálkozott vele. Az eredmény a müncheni egyezmény volt. Rossz sajtója van az utókorban. Ne szálljatok szembe a kommunizmussal – ez lehetne egy másik változat. Lenin hasznos idiótáknak nevezte az erre hajlamos nyugati politikusokat. Beneš, az áldozat – aki sem a náciknak, sem a kommunistáknak nem állt ellen – utólag 1945-ben a prágai Hradzsin ablakából kitekintve az épen maradt városra, állítólag úgy nyilatkozott: Milyen szép. Megmentettem. Igen, a csehek ’68-ban sem álltak ellen. Jobban jártak, mint mi kuruckodó magyarok? Persze Jézus nem politikai tanácsokat osztogatott. Nem is az appeasement szószólója volt, az elhíresült Adjátok meg a császárnak, ami a császáré mondásával. Még csak nem is békülékenységre hívta fel híveit. Ennél sokkal többet követelt tőlük. Mert elszenvedni a sértéseket, tűrni a megalázást nem feltétlenül az alázat jele. Lehet a gyávaságé is. De felkínálni a másik arcunkat már bátorságot feltételez. Az ellenség szeretete pedig hősiességet és olyasfajta nagylelkűséget és lelki szabadságot, amely már nem lemondás a viszonzás és kölcsönösség, az adok-veszek csereberéről, hanem azonosulás a feltétel nélkül szerető, tékozlóan és számítás nélkül nagylelkű Istennel.

Csak egy pofon

Csak egy pofon

A napokban a TV újra mutatta Fábri Zoltán Az ötödik pecsét című filmdrámáját. A háború végnapjaiban Budapesten egy kocsmában búsmagyarkodó és filozofálgató négy búsmagyar kispolgár egy tanmese álcájában és ürügyén épp témánkról kezd beszélni: Ellen kell-e, ellen lehet-e állni a gonosznak, akit egyikük, az órásmester által kitalált zsarnok, Tomóceusz Katatiki, testesít meg. A nem is olyan költő kérdés így hangzik: Ha újra megszülethetnének, kinek a sorsát vállalnák magukra: a kegyetlenkedő rabszolgatartóét (Tomóceusz Katatiki), akinek a legcsekélyebb lelkifurdalása nincs, amikor rabszolgáit bántalmazza, sőt, úgy érzi, korának erkölcsei szerint megfelelően viselkedik? Vagy a rabszolgáét (Gyugyu), akit gazdája megnyomorít és megszégyenít, ám aki mindezeket tűri, mert szenvedésének viselésével bizonyos erkölcsi fölényt érez magában gonosz urával szemben, önmagát tiszta és ártatlan áldozatnak érezve.

Bővebben…

Magyar Kurír interjúja velem – MbJ télen, nyáron és tengerentúl

2017/02/15

A Magyar Kurírban hétfőn este jelent meg egy alapos interjú a Management by Jesus szemináriumról. Kattintással itt olvasható.

Holnap este kezdődik Máriabesnyőben az 55. MbJ, Gauser Katalin és Szenczi György társ-moderátorokkal együttműködésben. Kérem imáitokat, hogy a részvevők optimális hasznot húzzanak maguk és csaptuk számára a vasárnap délig tartó műhelymunkából.

Örömmel jelzem egyúttal, hogy április 20-ára tervezzük a Jezsuita Kiadóval könyvem megjelentetését.

 

 

Végül jelzem, hogy a következő magyarországi szeminárium időpontja és helyszíne:

GONDOLKODUNK, TEHÁT VAGYUNK!

GONDOLKODUNK, TEHÁT VAGYUNK!

Május 28-21. Máriabesnyő, Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház

Aki csak nyáron érne rá, mert cégében nélkülözhetetlen (No, erről majd ott részletesebben beszélünk, időgazdálkodás és önismeret címszó alatt),

annak ajánlhatom az augusztusi váci találkozót: augusztus 17-20.

A honlapon lehet bejelentkezni.

Külön csemege, hogy a legközelebbi, az 56. MbJ helyszíne Toronto. Egy festői őspark közepén! Április 6-9.

 

 

Bővebben…

Milyenek a fiatalok? (MR 107)

2017/02/15

1_1hm-1Sírva vigad az ifjúság címen kommentálja Hutter Marianna a Magyar Nemzetben a Magyar Ifjúság Kutatás 2016 tegnap közzétett gyorsjelentését. A cím kissé bulváros, hiába is olvastam el kétszer, a cikk nem adott magyarázatot az ütős címre. Engem viszont lelkesít nem egy eredmény, az például, hogy a fiatalok változatlanul családpártiak, hazafiak, és az is, hogy ezúttal a határon túli fiatalokat is bevonták a kutatásba. Mivel nem említik az ellenkezőjét, feltételezem, hogy azonos vagy nagyon hasonló válaszokat adtak, mint határon innen. Ennek azért még utánajárok! Az is megörvendeztetett, hogy jelentősen megnőtt azok száma, akik úgy vélik, hogy a „demokrácia minden más politikai rendszernél jobb”, tudni illik 40 %-ról 55 %-ra! A korábbi években nem egyszer riogattak minket a jobboldali szélsőségesek térnyerésével. Ha ez valaha is igaz volt, ma már nem ez. Bauer Béla szociológus, felkért kommentátor úgy értékelte a kutatás eredményét, hogy „a mai fiatalok tehetségesek, nagyobb bizalommal fordulnak a jövő felé, fontos nekik a család, a közösséghez és a nemzethez tartozás.” Ezek után nekem senki se „a mai ifjúságozzon”!

Jó étvágytalanságot!

Jó étvágytalanságot!

Persze vannak fura eredmények is. Arra a kérdésre, hogy milyenek szeretnének lenni, 38,3 % válaszolta, hogy „okosabb”, 36. 8 %, hogy „szebb”, de 40,7 hogy „soványabb”, illetve 40,1 %, hogy „sportosabb”. A reklám hatása? A szülők, a felnőttek utánzása? A fogyasztói társadalom köszönt vissza a következő vágyakban is, amikor a fiatalok 21,3 %-a lenne szívesen „jobban öltözött”, 25,9 % „gazdagabb”, 20, 6 % „magasabb” – amit még a marketing sem tud megoldani – de 18,4 %, azaz szinte minden ötödik fiatal „nem szeretne másmilyen lenni”. Bővebben…

Évjözi 6. vasárnap_A év (2017)

2017/02/10
Tilalom

Tilalom

Én pedig azt mondom nektek

Abban az időben: Jézus így szólt tanítványaihoz: „Mondom nektek: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és farizeusokét, nem juttok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Hallottátok a parancsot? Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták: Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet! Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Legyen a ti beszédetek „igen, igen, nem, nem”; ami ennél több, az a gonosztól van.” Mt 5, 20-22a, 27-28. 33-34a 37

 

Megálljt parancsol

Megálljt parancsol

Mottó: Én pedig azt mondom nektek – e mondat súlya abban mutatkozik meg, hogy a tízparancsolat örök igéit írja felül. Ezt csak a szerző, Isten maga teheti meg. Nyilvánvaló, hogy Jézus ezt is jelezte határozott parancsával. De itt nem erőfitogtatásról van szó. Jézus a cselekedetek etikáját a szándék etikájával mélyíti el. Nem csak akkor vétkezünk, amikor olyasmit cselekszünk, ami tilos, hanem már akkor is, amikor lelkünkben megteremtjük a bűn előfeltételeit: a haragot, a bűnös vágyat, a felelőtlen beszédet. A harmadik példa különösen magasra emeli a lécet: legyen beszédünk és persze mögöttes szándékunk is félreérthetetlen; legyen egyértelmű. Amit kijelentünk, annak eskü, az Istenre történő hivatkozás nélkül is legyen súlya, kötelező ereje. Most már csak el kell képzelni egy olyan társadalmat, ahol mindez megvalósul. Kezdjük a haraggal? Annak felszámolásával? Vagy a reklámmal, mely szüntelenül bűnre csábít? A nagy fogadkozásokkal? Mert hallottuk: nem kell ünnepélyes eskü, szavunk is elég. Fontoljuk hát meg! Ki merjük mondani az igent, amikor igent kell mondani, és nemet, amikor nemet kell mondani?

 

  1. FEBRUÁR 12. ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP „A” ÉV

Évközi 5. vasárnap A év (2017)

2017/02/03
Légy világosság!

Légy világosság!

Ti vagytok a világ világossága

Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint hogy kidobják, s az emberek eltapossák. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni. Ha világot gyújtanak, nem rejtik a véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jótetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat! Mt 5, 13-16

Ti vagytok a világ világossága ugye, találó hasonlat, metafora, amivel Jézus az apostoli feladatkört leírja. Méltó párja az emberhalásznak, mellyel elhívta őket. Mindez nagy programbeszédének, amelyet a hegyi beszéd néven ismerünk, a nagy nyitánya. Miután a tömegnek soha nem hallott távlatokat nyit meg, amikor meghívja azokat a boldogságra, akik erre legkevésbé voltak jelöltek, a kor felfogása szerint, tanítványai felé fordult, Nekik is utat mutatott.

Többlet

Többlet

Ez a kilencedik boldogság, mely gyalázást és üldözést ígér nekik. A kettős kijelentés – “ti vagytok a föld sója” és “ti vagytok a világ világossága” – az apostoli küldetést immár pozitívan fogalmazza újra. Ti vagytok a többlet. Ti vagytok a több. – mondja nekik. De egyúttal a felelősségre is emlékezteti őket: ha megszűnnek a föld sójának lenni, nincs már semmi, de semmi értékük. A világosság esetében nem használ ilyen negatív fordulatot, nem mondja meg, mi történik, ha nem teljesítik küldetésüket. Ehelyett hangsúlyozza e küldetés egyetemes voltát: mindenkinek világítsanak a házban. Majd kifejti nekik, mit is jelent ez: a jótettek a világosság forrásai, azok világítsanak.

 

 

 

  1. FEBRUÁR 05. ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP „A” ÉV

A társas kémek – mobiltelefonjaink (MR 106)

2017/02/01

Mária Rádió – Jegyzetek – 3,5’ röpirat az etikáról 106 (2017.02.01.) ŐSZINTESÉG 2 (Mobil kémek)

Rajtakap minket

Rajtakap minket (Paolo Genovese)

Legutóbb az őszinteség kérdését feszegettük. Karinthy bűvös széke, amely őszinteségre kényszeríti a benne ülőket, adott lökést megfontolásra. Egy tavalyi olasz film, Paolo Genovese alkotása ennél korszerűbb technikával játszik, de az eredmény hasonló. A bűvös szék helyett a bűvös okos telefon a katalizátor, mely az emberi kapcsolatokat lemezteleníti valós tartalmukra, és színvallásra kényszerít. Néha persze mindnyájan elrettenünk, ha arra gondolunk, hogy a Nagy testvér minden szavunkat lehallgatja, hogy kapcsolatainkat leleplezi, és mindent tud, azt is, aminek nem is vagyunk tudatában.

Genovese történetében egy baráti társaság, mely rendszeresen összejár, egyik tagja azt javasolja, hogy a jelenlevők tegyék ki az asztalra mobil telefonjaikat, és hangosítsák ki, bárki is hívja őket. Azt mindjárt sejthetjük, hogy ebből bonyodalmak származhatnak. Hogy mekkorák, az a rendező emberismeretét és persze realista, vagy mondjuk inkább cinikus? – látásmódját dicséri. Genovese filmjének mottója ennek megfelelően: Mindnyájunknak három élete van: egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Bővebben…

Évközi 4. vasárnap_A év (2017)

2017/01/27
FELIRATKOZHATSZ?

FELIRATKOZHATSZ?

Boldogok

A tömeg láttára fölment a hegyre és leült. Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig szólásra nyitotta ajkát. Így tanította őket: „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok! Így üldözték előttetek a prófétákat is.” Mt 5, 1-12a

LUTRI?

LUTRI?

Mottó: “Boldogok”Mi jut eszedbe, ha hallod ezt a szót? Sok magyar jezsuitának, köztük nekem is, elhunyt rendtársunk, Beőthy Tamás, aki a lelkigyakorlatozóktól a legváratlanabb pillanatokban kérdezte meg: Boldog vagy? De a fiatalabb rendtagoktól is gyakran kérdezte ezt. Ilyenkor mindenki egy nagy lélegzetet vett. Hát… A válasz nem olyan könnyű, mint gondolnánk!

Egy másik jezsuita, Szabó László biblikus Bejrutban, egy Pax Romana kongresszuson vagy húsz évvel ezelőtt azt kérte a mintegy 150 részvevőtől, hogy elmélkedjenek azon, mi volt életük legboldogabb pillanata, aztán osszák meg egymással elmélkedésük gyümölcsét. És Te mit mondanál?

A két kérdés között a kettős különbség, hogy Tamás Atya a pillanatnyi lelkiállapotunkra kérdezett rá, László Atya pedig egy felejthetetlen, meghatározó pillanatra. És Jézus mire gondolt? És vajon az ő hallgatói ugyanazt gondolták? Felvillanhatott előttük egy boldog pillanat, de a különös felsorolásból hamar megértették, hogy Jézus egy állandó, de legalábbis tartós lelkiállapot kulcsát tárta fel.

Az ENSz március 20-át tette meg a Boldogság Világnapjának – vajon miért? Hogy sok nyomorgó legalább egy napig boldog lehessen? Lehet ezt elérni egy deklarációval? Nemde, a boldogság megfoghatatlan – vagy legalábbis annak tűnik. Delia Steinberg Guzmán argentin filozófus így fogalmaz: „A boldogság egy olyan ideális állapot, amelyre bár vágyunk, mégsem tudjuk meghatározni, hiszen magában foglalja életünk minden oldalát és ezzel emberi teljességünket.”  Nos, Jézus mégis meghatározta. Hagyományosan úgy véljük, hogy nyolc utat vázolt fel, amelyek elvezetnek az áhított boldogsághoz. Közelebbről nézve persze kilencet, de a kilencedik saját tanítványainak szól, nem a tömegnek. Ami mindenképp feltűnő, hogy nincsenek, nem kellenek eszközök, főleg nem anyagi, tárgyi eszközök, hogy elérjük a kívánt lelkiállapotot. Ez radikálisan eltér az emberek megszokott elvárásától, a közvéleménytől. Egyúttal hatalmas vigasz azoknak, akiket a társadalom könnyen vesztesnek sorol be, és valószínűleg maguk is odasorolnák magukat. Talán tiszta szívűnek kell lennünk, hogy bármelyik utat válasszuk, vagy akár csak elfogadjunk. Ha ezt kapjuk – hisz ajándék – megláthatjuk Istent!

  1. JANUÁR 29. ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP „A” ÉV