Skip to content

Évközi 30. vasárnap C év (2016)

2016/10/21

 

Tökéletesség

Tökéletesség

Az elbizakodottaknak

Abban az időben: Az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta: „Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos.  A farizeus odaállt előre, és így imádkozott magában: Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetente, és tizedet adok mindenből, amim van.

Alázat

Alázat

A vámos megállt hátul, szemét sem merte fölemelni az égre, hanem a mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, az felmagasztalják.” Lk 18, 9-14

 Az elbizakodottaknak nekik és hozzájuk is beszélt Jézus, hűen ahhoz a kijelentéséhez, hogy nem az egészségesekhez, hanem a betegekhez jött küldetésbe. Jézus nem vetette meg őket, ahogy ők sokakat, talán Jézust magát is. Törődött velük, és megmutatta a kiutat a maguk okozta helyzetből, a zsákutcából, melybe önhittségük kergette őket. Ki mondhatja jó lelkiismerettel, hogy ő nem olyan, mint a többi ember? Hogy ő se nem rabló, se nem igazságtalan, se nem házasságtörő? Hogy ő tökéletes? Holott Jézus felszólított minket, hogy kegyünk tökéletesek, mint mennyei atyánk (Mt 5,48) Lehetséges ilyesmi egyáltalán?

Példakép: volt mire szerénynek lennie

Példakép: volt mire szerénynek lennie

Tökéletes az Úr törvénye a zsoltárok tanúsága szerint (Zsolt 19.8). Ezékiel azt mondja Tírusz királyáról, hogy a tökéletesség példaképe lett (Ez 28, 12), de bizony, ez nem tartott sokáig: „Példakép voltál teremtésed napjától addig, amíg gonoszságot nem találtam benned” (Ez 28. 15) Bizony, törékeny a mi tökéletességünk, sok kísértés ólálkodik körülöttünk, legfőképpen a gőg, a tévhit, hogy különbek vagyunk mindenkinél. Mire mondja tehát Máté Krisztusa, hogy legyünk tökéletesek? A pártatlanságban, a részrehajlás kerülésében, az egyetemes jóságban kell utánoznunk Istent: Az ellenségszeretet a kulcs, Mivel „Isten fölkelti napját jókra is, gonoszakra is, esőt ad igazaknak, bűnösöknek is” (Mt 5, 45) – szeretni kell ellenségeinket. A vámos ellenség volt a farizeus szemében? Minden bizonnyal, hisz együttműködött a megszállókkal. Jobb lett volna, ha a farizeus is hátul marad, és így imádkozik: „Társaim megvetik ezt az embert, de én tudom, hogy nem vagyok különb. Tudom azt is, hogy szereted őt, mint ahogy szeretsz engem. Add, hogy én is szerethessem őt”. Ámen

2016. október 23.

Elhangzott a Bonum Tv-ben is.

 

53. MbJ, de új kezdet (2016. október 13-16.

2016/10/20
6+3 = 9

6+3 = 9

Három napot töltöttünk együtt. Íme, a bizonyíték!

Balról jobbra:

  1. sor Izabella, Kati, Éva és Adél
  2. sor Andi, Tibor, Zoli, Ulrich és Csaba

 

 

És persze dolgoztunk is. Íme, a bizonyíték:

 

p1100605 p1100606

 

Mit állít, ki órát állít?

2016/10/20
Nézőpont kérdése?

Nézőpont kérdése?

Mit állít, aki órát állít?

Ha tavasszal, amikor előre kellett állítani az órát, késtél másnap, akkor most, ha megint feledékeny vagy, zárt ajtók előtt állsz majd munkahelyeden. Az alon Régió[1] (nyugat-dunántúli regionális magazin) megszavaztatja olvasóit, akarnak-e téli/nyári időszámítást, meg évente kétszeri váltást? Csak 13 % véli, hogy „Jó ez így, ahogy kitalálták”. További 26 % szerint „Minek állítani tavasszal, legyen mindig a téli szerint”. A többség, 47 % szerint, „a nyári időszámítás télen is megfelelne.” Ha ez népszavazás lenne, érvénytelen lenne, hisz a fele se támogatja az ötletet. Persze, minden attól függ, hogyan tesszük fel a kérdést? Ha a kérdés az lenne, monjuk: „Akarja-e hogy ne kelljen évközben váltani az időszámítást?” – vagy: „Akarja-e hogy egységes időszámítás legyen”, akkor az össznépi óraállítási sportnak befellegzett.  Persze egyik válasz sem foglalkozik azzal, hogy minden találtál ki az egészet?

Nos, erre többnyire az a válasz, hogy energiát takarítunk. Nos, mindössze 15 % hiszi ezt el. Azaz: 15 % vallja, hogy „jelentős energia-megtakarítást eredményez az országnak”. A szakemberek is ezt állítják: a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt, becslései szerint az óraátállítással a magyar fogyasztók évente négy-ötmilliárd forintot takarítanak meg villamos energia költségeikből. Úgy látszik ez a tudat nem közkincs. Valószínűleg legalább a megtakarított pénzt kéne kommunikációra költeni, hogy tudatosítsuk a nagy megtakarítást.

A politika azonban akciózik az ötlettel. A Jobbik egyik országgyűlési képviselője az óraátállítás megszüntetésére vonatkozó határozati javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, amelyet a költséghatékony termeléssel és a lakosság mentális egészségének javulásával indokolt. Az indítvány szerint a jövőben a nyári időszámítás lenne a kötelező. A nyugati határszélen ezzel a többség oldalán állna.

Négy Európa vagy egy

Négy Európa vagy egy

Más lehet a helyzet a keleti határon. Mert van ugyan egyezményes koordinál világidő, ez az UTC, [2] de Európa megosztott. Ukrajna és Románia, és ezzel Erdély és Kárpátalja, Dél-Afrikával közös zónában fekszik. Ez a UTC + 2 óra – Európában a Finnországtól Görögországig terjedő területeket  foglal magába, és ezee felül Afrikában Líbia, Egyiptom és az Egyenlítőtől délre található területek, a Közel-Kelet és ráadásul szigetek az Indiai-óceánban. Ezzel szemben hazánk “időotthona” a UTC + 1 óra – amely Európában a Spanyolországtól Lengyelországig, ill. a Svédországtól Máltáig terjed és Afrikában Algériától Namíbiáig és néhány sziget az Atlanti-óceánban.

Nos, sietek megjegyezni, hogy Kína – földrajz ide-földrajz oda, egyetlen időzónába tartozik. Aki ingázik, mondjuk Nagyvárad és Szeged között, örülne, ha Európa is egységes zónába tartozna. Miniszterelnökünk megüzenhetné ezt Brüsszelnek. Gondoljunk csak bele: ha 44 nyarán megelőzzük a kiugrásban román szomszédainkat, akkor most a reakció gyorsaságénak függvényében, vagy egész Erdélyben magyar időszámítás lenne, vagy a 2. bécsi döntés értelmében Észak-Erdélyben UTC+ 1, Dél-Erdélyben UTC+2 időzóna lenne. Marosvásárhelyen egyik esetben sem kellene átállítanom az órámat, amikor Pestről megérkezem. Bevallom azonban, hogy igazán európai megoldás az lenne, ha egy zónához tartozna egész Európa.  Akár Nagy-Britannia is: amolyan fordított Brexit: Brexin. Hogy ez lehetséges, azt 1942-ben Franco mutatta meg.

Átálltak

Átálltak

Spanyolországot 1942-ben ő csatolta a közép-európai időzónához, hogy a spanyol területeken is ugyanolyan idő szerint éljenek, mint a Németországban. A spanyol parlament ezt szeretné megfordítani: egy friss jelentés szerint Spanyolországnak Portugáliával és Nagy-Britanniával kellene egy időzónában lennie. A parlamenti bizottság jelentése szerint Spanyolország több mint hetven éve „nem a jó időzónában van,” ezért most azt fontolgatják, hogy egy órával eltolják azt. A lépést indokolná, hogy a jelentés szerint az időzónaváltás jó hatással lenne a spanyolok evési, alvási szokásaira és a munkájukra is.

No, ez érdekes. Igaz, Barcelonában például, esti 11-kor vacsoráznak, de hogy ez a termelékenységet károsítaná, azt legfeljebb a német rezidensek gondolják, akik amúgy feltételezhetően örülnek, hogy őshazájuk és a vendég ország, ahol öregkorukban letelepedtek, egy időzónában fekszik. Minden esetre a turizmusnak nem tenne jót az atlanti fordulat. És a politikai üzenet is kétes.

Marad az egészségügyi érv: A hetven éve fennálló rendszert azért tartják aggasztónak a spanyol honatyák, mert honfitársaik így csaknem egy órával kevesebbet alszanak, mint amit az Egészségügyi Világszervezet elegendőnek tartana. Ez kihatással van a stresszre, a balesetekre, az iskolai és munkahelyi teljesítményre is. A rossz időzónára fogják azt is, hogy a spanyolok miért esznek, hagyják abba a munkát és alszanak el később, mint európai szomszédjaik. – eddig az idézet. Persze az érvelés kissé demagóg. Az alvás ideje az egész nyugati társadalomban csökken! Mennyi alvás is kéne?

National Sleep Foundation

A National Sleep Foundation közleménye szerint a tizenévesek alvásigénye napi 9 óra, a felnőtteké 7-9 óra. Az alvásigény az életkor előrehaladtával csökken. A „Whitehall II. kutatás eredményei szerint a 35 és 55 év közöttiek számára az ideális alvásidő 7 óra (a hat óránál kevesebbet és a 8 óránál többet alvók rosszabbul teljesítettek a szellemi feladatok megoldásában)[3] Amúgy az MbJ (Management by Jesus) szeminárium keretében rendszeresen felmérjük, mennyit alszik a magyar vállalkozó. Nos, 1-1 ½ órával kevesebbet, mint amennyit a kérdezettek maguk ideálisnak tartanak.

„A szakértők szerint mindössze a felnőttek 10 százalékának van az átlagnál jelentősen kevesebb (vagy több) alvásra szüksége. Ha az alváson spórolunk, fáradtan és kimerülten éljük le az életünket.” [4] –int a hvg.

Sok tévhit ellenére, íme a szakember véleménye: David Dinges, a Pennsylvania Egyetem alváskutatója szerint az alvás stabilizálja az éber agyműködést, fokozza az éberséget, és hozzásegít a gyorsabb információ feldolgozáshoz. De ha jótékony az alvás, miért kísérletezünk folyton annak minimálisra csökkentésével? Az amerikai Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ adatai szerint az Egyesült Államokban az elmúlt évtizedben közel 20 perccel csökkent az átlagos alvásidő, így az jelenleg napi hat óra negyven perc. A 30-44 éves férfiak töltenek a legkevesebbet az ágyban: harminc százalékuk állítja, hogy éjjelente hat óránál is kevesebbet alszik. Ám ezért nemcsak a termelékenység csökkenésével, hanem az egészségünkkel is fizethetünk. (uo.)

Hipp és Hopp

Hipp és Hopp

Szóval, ne az órát okoljuk, hanem életvitelünket. Amúgy, amíg nem jön létre az egységes európai időzóna, a mostani elkallódott egy órát javaslom, toldjuk meg önkéntesen eggyel, amelyet szenteljünk elmélkedésre: Uram vagy szolgám-e az idő? Én ezt teszem, ahányszor csak Ferihegyen leszállok a repülőről, Marosvásárhelyről jövet, s órám szerint nem is voltam úton… Hoppanáltam. Meghívlak benneteket társas hoppanálásra. [5]

 

 

 

 

[1] http://www.alon.hu/fokusz/2016/10/oraatallitas-iden-ekkor-kezdodik-a-teli- [2] https://hu.wikipedia.org/wiki/Egyezm%C3%A9nyes_koordin%C3%A1lt_vil%C3%A1gid%C5%91

[3] https://hu.wikipedia.org/wiki/Alv%C3%A1s

[4] http://hvg.hu/plazs/20111021_tenyek_tevhitek_alvasrol

[5] https://hu.wikipedia.org/wiki/Hoppan%C3%A1l%C3%A1s

Évközi 29. vasárnap C év (2016)

2016/10/14

Élt abban a városban egy özvegyasszony is.

Nincs fellebezés

Nincs fellebezés

Abban az időben: Példabeszédet mondott Jézus arról, hogy szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Így szólt: „Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott.  Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Elment hozzá, és kérte: „Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben.”  A bíró egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában: „Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert a végén még nekem jön és megver.” Az Úr így szólt: „Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. Vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozz folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?” Lk 18, 1-8

A város és bírája

A város és bírája

Élt abban a városban egy özvegyasszony is. – Egy városban sokan élnek. Mondjuk Gotham Cityben, vagy New Yorkban. Híresek és ismeretlenek, köztiszteletben állók és megvetettek, fontosak és kevésbé fontosak. A helyi média bizonyára gyakran foglalkozott a bírótól, főleg, ha tényleg nem félt Istentől és embertől sem tartott. Még a polgármestertől sem? A maffiozóktól sem? Nos, egy ismeretlen és szemében jelentéktelen özvegyasszony megleckéztette. Amolyan korabeli Ludas Matyiként. Igaz, a mi bírónk nem várta ki, hogy szégyenszemre elpáholják, inkább beadta a derekát. Tette, ami amúgy eleve a dolga lett volna, a kötelessége: igazságot szolgáltatott. Igazságosan. Ő, aki igazságtalan hírben állott.

Bővebben…

Volt egyszer egy Népszabadság (MR 100)

2016/10/10
Kilakoltatás

Kilakoltatás

Szombat reggel a kiadó hirtelen felfüggesztette a Népszabadság kiadását, a lap munkatársait nemes egyszerűséggel kizárták a szerkesztőségből, az internetes oldalt lekapcsolták. – így az Index[1]. Mily különös iróniája a sorsnak, hogy a nagy túlélő, a kádári terror, majd konszolidáció túlélője, nem érte meg a forradalom 60. évfordulóját. A szent piac megölte. Hívei és rajongói szerint persze puccsról van szó. Sőt, a sajtószabadság veszélyben van.

Emlékszem, ’56 október 23-án színházból jöttünk haza. 11 éves voltam és életemben először színházban, Aznap este szüleimmel a Vidám Színpad műsorát láthattuk. A közeli Rádió-székház felől puskaropogás hallatszott. A buszok nem mentek Budára. Így hát gyalog mentünk haza.

..A... NÉP

..A… NÉP

A Blaha Lujza téren a Szabad Nép székház tetején épp leverték a feliratot. Azaz: annyit hagytak meg belőle, hogy „..A… NÉP”. Újabb paradox: a hiányzó szó, a szabad, jelezte, hogy a népnek elege van abból, hogy a szabadságot csak köszöntés formájában ismerhette. Amúgy, ha elfelejtettük volna, a túlélők lapja az 1956-os forradalom napjaiban hangnemet váltott Átállt, de hiába: olyan mértékben azonosította a nép a kommunista diktatúrával, hogy ellehetetlenült. 1956november 2-án a Népszabadság váltotta fel – emlékeztet a Wikipédia. A Népszabadság két nappal később újabb pálfordulással a párt mellé állt, és lélekben a mai napig hű maradt az irányvonalhoz, amely igaz, gyakran változott. Így a piac szalonképes lett, és a lap áru. Kapitalista termék.

A piacon azonban hasznot is kell termelni. Ehelyett a lap példányszáma az elmúlt tíz évben 74 százalékkal csökkent, 2007 óta pedig több mint 5 milliárd forint veszteséget halmozott fel.  Ezen néhány botrány kirobbantása sem változtatott, bár némely kommentátor ezekben nem azt látta, hogy A lap nem tudta visszacsábítani az elveszett olvasókat, hanem azt, hogy a kormány tette rá a kezét. Azaz veszélyben a demokrácia. Az elemzők ugyan elismerik, hogy a nyomtatott sajtó mindenütt a világon vesztes a versenyben. A kommentátorok azt is jelzik, hogy a felvásárlót valójában a  Mediaworks Zrt. tulajdonában levő vidéki lapok izgatják. Ezek állítólag eldönthetik a legközelebbi választást. Hogyne érdeklődne iránta a kormány és/vagy azok támogató köre? És ki emlékszik arra, hogy egykor az MszMP – vagy az már az MSzP volt? – eladta ezeket a lapokat egy külföldi cégnek. Lehetett tudni, hogy egy szép napon ez még gondot okoz. De hát rövid távon megérte. Az üzlet az üzlet.

TGM, Tamás Gáspár Miklós eközben barikádra szállt. Ott jól érzi magát, sőt csak ott érzi jól magát. Ő talán még azt is kimondja, hogy ez a fránya kapitalizmus nem tesz jót a sajtószabadságnak. Eközben néhány túlhevült tüntető még a kormány lemondását is követeli. Fura értelmezése ez a piacgazdaságnak. A kormány – mely a kritikusok szerint máris túl nagy befolyásra tett szert a médiában – lakoljon meg, mert egy külföldi tulajdonos eladja a tulajdonában lévő lapot. Egy a piacon „normálisnak” számító ügylet. Emlékezzünk: 2015. június 2-án az MSZP pártalapítványa eladta 27,65%-os, a munkatársak egyesülete pedig 1,42%-os részesedését a Mediaworks-nek. Akkor senki sem féltette a sajtószabadságot! Lehet persze, úgy is érvelni, hogy az információ nem puszta áru. De akkor ez a megfontolás nem csak egy lapra, hanem az egész médiára is vonatkozik. Például az rtl-klubra, mely nem is tudni, hogy szolidárisan, vagy kis kárörömmel, de így számolt be a fejleményekről: Vége a Népszabadságnak, legalábbis az eddigi formájában. Bizonytalan ideig nem jelenik meg az újság és az internetes oldala is elérhetetlen – így döntött a tulajdonos. Erről előzetesen a főszerkesztőt és az újságírókat sem tájékoztatták, ők puccsnak tartják az egész eljárást. (…) A döntést az újság veszteségével indokolta a tulajdonos Mediaworks. A cég, ami a Népszabadság mellett a Nemzeti Sport, a Világgazdaság és tizenhárom megyei napilap tulajdonosa is, tavaly félmilliárd forint nyereséggel zárt.[2]

A következő hír ugyanazon online oldalon: Tivy és Zseraldin egymásra találtak a takaró alatt. Éljen a sajtószabadság? Továbbá: Lóri feladta a játékot. Mint a Mediaworks. Való Világ!

[1] http://index.hu/belfold/2016/10/08/miert_kellett_kinyirni_a_nepszabadsagot/

[2] http://rtl.hu/rtlklub/hirek/hetfotol-nem-jelenik-meg-a-nepszabadsag

 

Mária Rádió – Jegyzetek – 3,5’ röpirat az etikáról 100 (2016.10.13.) VOLT EGYSZER EGY NÉPSZABADSÁG

Évközi 28. vasárnap C év (2016)

2016/10/07
A leprás imája

A leprás imája

„Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak.”

Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor már megálltak és jó hangosan kérték: „Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!” Ő rájuk tekintett, és így szólt hozzájuk: „Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak.” Útközben megtisztultak. Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, és emelt hangon dicsőítette az Istent, s arcra borulva hálát adott neki. Ez szamariai volt. Jézus megkérdezte: „Nem tízen voltak, akik megtisztultak? Hát a kilenc hol maradt? Nem akadt más, csak ez az idegen, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek?” Aztán hozzá fordult: „Kelj fel és menj! Hited meggyógyított.” Lk 17, 11-19

 

Arcra borulva

Arcra borulva

„Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak.” Hála és hit nem mindig járnak kéz a kézben, avagy? A tíz leprás története ezt látszik igazolni. Volt annyi hitük, hogy kérleljék Jézust, hogy gyógyítsa meg őket. Sőt még messze voltak, amikor már kiáltoztak. Nyomást akartak rá gyakorolni, amikor hangosan, mindenki füle hallatára kérték? Vagy csupán a kétségbeesésük volt nagy? Minden esetre Jézus messziről is látta – és hallotta – őket. Mintha betartotta volna kora vesztegzár-parancsait, és nem várta meg, hogy közel jöjjenek. Sőt, azonnal elküldte őket, még betegen, gyógyítás nélkül. Azokban volt mégis annyi hit, bizalom a Mesterben, hogy követték utasítását és tovább mentek. Útközben tisztultak meg. Immár nem vonatkoztak rájuk a tabuk és tilalmak. Immár elmehetek volna, hogy köszönetet mondjanak neki. De ezt csak egy tette meg a tíz körül. És ennek valóban volt hite, hisz leborulva Istennek ismerte el. És idegen volt. A többség szemében.  Nem úgy Jézuséban. Ő igazolta azt, amit a papok, akikhez őt is küldte, nem tudtak volna: hitét. Ugye, a hit és a hála mégis ikertestvérek?

2016.10.09

Meghallgatható aznap a Bonum TV műsorában

 

Évközi 27. vasárnap C év (2016)

2016/09/30

 „Növeld bennünk a hitet.” 

A legkisebb mag

A legkisebb mag

Abban az időben: Az apostolok kérték az Urat: Növeld bennünk a hitet.” Az Úr ezt felelte: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben– engedelmeskedik nektek. Melyiktek mondja közületek béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: Gyere ide tüstént, ülj asztalhoz. Nem azt mondja-e inkább: Készíts nekem vacsorát, övezd fel magadat és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz te is? S talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait? Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: Mihaszna szolgák vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük.” Lk 17, 5-10

 

Szederfa

Szederfa

„Növeld bennünk a hitet.”Lehet-e bármit is kérni az Úrtól, ami jobban elnyeri tetszését? Ugye, akinek ez megadatik, annak minden megadatik, amire valóban szüksége van?   Jézus mégsem dicséri meg őket az okos kéréséért, hanem helyesbíti őket: nem több, vagy kevesebb a hit, hanem vagy van, vagy nincs! A hitet – úgy tűnik – nem kilóra mérik, bár a mai ember hajlamos erre, hisz mindent szüntelenül méricskél, a számok rabja. Jézus arra oktatja tanítványainkat és minket, hogy nagyon kevés hit is elég a világ radikális megváltoztatásához. Amúgy, aki ősszel meggondolatlanul leparkol alája, az könnyen megkívánja, hogy szakadjon ki tövestül, és keressen magának új hazát a tenger fenekén. Kocsija, s ha nincs szerencséje inge vagy blúza csupa lilás folt lesz.  Bővebben…