Skip to content

MR 119 A vállalkozók tízparancsolata 2

2017/11/05

Ne ölj!

Legutóbb megismertük a New York-i kétszáz topmenedzser kudarcát, akik közül egy se tudta leírni mind a tíz parancsolatot. Megtudtuk azt is, hogy hármat viszont mind ismert, és ugye, hallgatóim is kitaláltok, mint eddig mindenki, akivel a történetet megosztottam kitalálta, hogy melyik az a három? Nos, nem titok, ezek az ötödik, hatodik és hetedik parancsok: Ne ölj, Ne törj házasságot és ne lopj. Ugyanazok, melyekben az emberiség vallástól és felekezettől eltekintve egyetért. És abban is nagy az egyetértés, hogy nem csak habozás nélkül elítéljük, de többnyire úgy véljük, hogy nem vagyunk érintettek. Nemde, a farizeus is így imádkozott: „Istenem! Hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igaztalan és házasságtörő, mint ez a vámos is.” (Lk 18, 11) Lukács evangélista szerint az Úr más véleményen volt: a magát szépítgetés nélkül bűnösnek valló vámost feloldozta, a kérkedő farizeus pedig megbocsátás nélkül ment haza.

 

Gyilkos munka

A vámos ma megfelelője a bankár, sőt, sokak szerint a vállalkozó, mint olyan. Nekik épp elég alkalmuk van kifosztani felebarátjukat, és mint minden hatalmasnak bőséges alkalmuk arra, amit manapság szexuális zaklatásnak neveznek: hangos tőle a sajtó. De azért mégsem ölnek, avagy? Nos, nem csak a környezetvédők vannak más véleményen: ki a mérgezett levegőre, ki a mérgezett ivóvízre, ki a sok mérgezett élelmiszerre hivatkozik, de a harmadik világban gyermekeket dolgoztató multik is gyilkosok hírében állnak. A katolikus német vállalkozók szövetsége a vállalkozó tízparancsolatában arra inti a kortárs vállalkozókat, hogy mint a vámos Lukács elbeszélésében, ne szépítgessék szerepüket, hanem szigorú önvizsgálatnak vessék alá. Ez magába foglalja, hogy emberségesen bánjunk a munkatársakkal, sőt, még a piaci vetélytársakkal is tisztelettel bánjunk. Nem megsemmisítésük legyen a cél, hogy aztán egyeduralkodóként, monopolistakánt még jobban visszaéljünk hatalmunkkal, hanem sportszerű versengés az ügyfelek bizalmáért. A „Ne törj házasságot!”, melyet a közvélemény szívesen „Ne paráználkodj” formában raktároz el emlékezetében, a német vállalkozók nem a szokott „ne enyelegj a titkárnővel!” formában népszerűsíti, hanem arra inti a vállalkozót, hogy ne legyen a vállalkozás a hitvese, azaz ne semmizze ki családját a munka kedvéért. Ami bizony túl gyakran megesik.

Végül a hetedik parancsolatot is tágan és nagyvonalúan értelmezi: Lopásnak minősíti, ha olyan előnyökkel házalunk, melyek nem teljesítményen alapszanak.

Íme, az ötödik, hatodik és hetedik parancs, ahogy a Katolikus Német Vállalkozószövetség megfogalmazta:

  1. Ne ölj

Gondoskodj arról, hogy az életet szolgáló javak és teljesítmények emberi módon jöjjenek létre. Tiszteld az emberi méltóságot, ne félemlítsd meg munkatársaidat és akadályozd meg a pszichó-terrort (mobbing). Ne semmisítsd meg vetélytársadat. Szükségesek a versenyhez és feladatuk, hogy szárnyat adjanak teljesítményednek.

  1. Ne törj házasságot

Ne kelj „frigyre” vállalkozásoddal, olyannyira, hogy családod szenved tőle. Gondolj kötelező hűségedre a családoddal szemben. D légy tudatában kötelességeidnek is, melyekkel tartozol a cégnek, melyet szolgálsz.

  1. Ne lopj

A tulajdon lopás

Ügyelj mások szellemi és anyagi tulajdonára. Ne tagadd meg tőlük a lehetőséget, hogy jobb teljesítményt nyújtsanak. Ne hagyd, hogy megvesztegessenek olyan előnyökkel, melyek nem teljesítményeden alapszanak, és ne vigyél másokat se kísértésbe. Légy hűséges kis és nagy dolgokban.

 

 

 

Mária Rádió – JEGYZETEK 119 (elhangzott 2017.11.09-én) A VÁLLALKOZÓ TÍZPARANCSOLATA 2

 

Reklámok

Krisztus Király_Évközi 34. vasárnap A év (2017)

2017/10/28

TÖRŐDÉS

a legkisebbek egyikével

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyt foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól; a juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára. Azután a király így szól a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Mert éhes voltam és ti ennem adtatok; szomjas voltam, és ti innom adtatok; idegen voltam, s ti befogadtatok; ruhátlan voltam, és ti betakartatok; beteg voltam, és ti fölkerestetek; börtönben voltam, és ti meglátogattatok!  Erre megkérdezik tőle az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enni adtunk volna neked, vagy szomjazni, hogy inni adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna, vagy ruhátlanul, hogy betakartunk volna téged? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogattunk volna? Akkor a király így felel: Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek!  Ezután a balján állókhoz szól: Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült. Mert éhes voltam, és nem adtatok nekem enni; szomjas voltam, és nem adtatok inni; idegen voltam, s nem fogadtatok be; ruhátlan voltam, és nem takartatok be; beteg voltam és börtönben sínylődtem; s ti nem látogattatok meg engem!  Erre ők is megkérdezik: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, idegenként vagy ruhátlanul, betegen vagy börtönben, s nem siettünk segítségedre?  Ő pedig ezt feleli majd nekik: Bizony, mondom nektek: Amit e legkisebbek egyikével nem tettetek, velem nem tettétek! Ezek akkor az örök büntetésre mennek, az igazak pedig az örök életre.  Mt 25, 31-46

 

Mottó: a legkisebbek egyikével

Ennem adtatok…

Jézus a mennyország új alkotmányában olyan jogokat adott a „legkisebbeknek”, amit a próféták csak az igazaknak ígértek. A legnagyobb privilégium az, hogy ők nyitják meg az ajtót az igazaknak. Ők teszik igazzá őket. Ők igazolják, hogy „Atyám áldottai” és nekik készült az ország, akik testvéreikkel csak egy icipicit is törődtek. Kézen fogva vezetnek minket, és kéz a kézben lépünk majd be együtt az Úr országába. Ennek persze megvan az árnyoldala is: aki nem ismeri fel bennük testvérét, szálláscsinálóját, igazolóját, mert csak önmagával törődik, az kinn reked. Lehet, hogy életében nagy adományokkal akarta kiváltani magát, templomot épített, mint Heródes, de mindez nem használt, miközben a legcsekélyebb jóság a „legkisebbekkel” szemben, biztos belépő. Miért éheznek akkor ma is annyian? Miért szomjaznak? Miért dideregnek? Miért hajléktalanok? Miért nem sietünk segítségükre? Hisz amikor segítünk, magunkat segítjük. Vagy más szóval: a jóllakottatokon, az elégedetteken csak ők segíthetnek. Csak a nélkülözők ajándékozhatnak meg egy kis parcellával az országban, melynek várományosai vagyunk.

 

NOVEMBER 26. ÉVKÖZI 34. VASÁRNAP – KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA „A” ÉV

Évközi 33. vasárnap A év (2017) Bizalom

2017/10/28

Nem csak megőrzés…

Minthogy a kevésben hű voltál

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: Egy ember idegenbe készült. Összehívta szolgáit, s rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek öt talentumot adott, a másiknak kettőt, a harmadiknak csak egyet, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt.

Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki öt talentumot kapott, és felmutatta a másik öt talentumot: Uram, öt talentumot adtál, nézd, másik ötöt nyertem rajta.Jól van, te hűséges, derék szolga – mondta neki ura. – Minthogy a kevésben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe! Mt 25, 14-15. 19-21

Mottó: Minthogy a kevésben hű voltál

hanem: Növekedés…

Évekkel ezelőtt, amikor először kommentáltam ezt az igét, a blog bejegyzésem után azonnal elárasztottak hozzászólásokkal, és a hozzászólók javarészt ex-kollégák, menedzserek voltak. Ugyanazok, akik a szőlőmunkás-példabeszéden felháborodtak, mondván, hogy mégsem illik a későn csatlakozókat hasonlóan jutalmazni a korán kelőkhöz, ezúttal szinte tapsoltak. Nos, nincs baj azzal, ha közgazdász habitusban értelmezzük az írást, hisz ezt teszem 13 éve a Management by Jesus vezetői szemináriumokon, de azért Jézust nem lehet pusztán a kufárok logikájával megérteni. A mai ige nem a kamatról, nem a beruházásról szól, hanem arról, hogy az Úr ránk bízta mindenét és nekünk kell elszámolni vele. Szolgaként olyan körültekintően kell bánnunk a ránk bízott javakkal, ahogy a gazda tenné. Végig és mindig tudván: az ő tulajdonával rendelkezünk, nem a magunkéval. A „menedzser” nem valami mágus, hanem körültekintő szolga, szolgáló vezető. Az Urat szolgálja. És az Úr megbízok bennem! És akiben megbízik, arra egyre többet bíz! A talentum, legyen öt vagy kettő, nem csak tehetséget jelent, hanem mindenek előtt bizalmat.

2017. NOVEMBER 19. ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP – „A” ÉV

Évközi 32. vasárnap A év (2017) 50 %

2017/10/28

Balga szüzek

Öt közülük balga volt.

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:„A mennyek országa hasonló lesz a tíz szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. Öt közülük balga volt, öt pedig okos. A balgák ugyanis amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak, és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Jöjjetek a fogadására! Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz: Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak: Hátha nem lesz elég nekünk is meg nektek is: menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt: Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket.” Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!” Mt 25, 1-13

Mottó: Öt közülük balga volt.

Nincs olajunk

Öt a tízből, az ugyebár ötven százalékos arány. Jó ez vagy rossz? Ha onnan tekintjük, hogy mind, mind a tíz, várta e különös vőlegényt, akkor nem lehetünk elégedettek. Hisz még ki is mentek fogadására, azaz, szép mai szóval, proaktívak voltak. Az ötven százalék még vigasztaló is lehet, ha arra gondolunk, hogy bizony várakozás közben mind elaludtak. Mind a tízen. Mint az apostolok a Gecsemáne kertben. Ki kiáltott, hogy felébressze őket? Ki fog nekünk szólni, hogy eljött az idő? Mindent összevéve: sok feltétele van annak, hogy beléphessünk a menyegzőre. Még az se elég, hogy van lámpásunk. Mind a tíznek volt. Mi is ez a lámpás a valós hitéletbe? Többnyire azt mondják, hogy a hit. Hát nem elég? Úgy tűnik, életben is kell tartani. Imával, virrasztással, vágyakozással a találkozásra. Vele. Ez lenne az olaj. S mint a történetből kiderül, azt nem lehet az adott pillanatban gyorsan pótolni. Bár szívesen megadnánk az árát – pénzt, úgy tűnik vittek magukkal – késő. A tartalékot magunkkal kell vinnünk, vigyáznunk kell rá. Mert az ajtót bezárják. S mondd, te meg én melyik 50 %-hoz tartozunk?

Példának okáért, te is mindig a következő benzinkútnál akarsz olajat cserélni? S ha be lesz zárva?

NOVEMBER 12. ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP – „A” ÉV

Évközi 31. vasárnap A év (2017) Ronda tanár úr

2017/10/28

Elmélet és gyakorlat

bár tanítják, de tetté nem váltják.

Jézus ekkor a néphez és a tanítványokhoz fordult, ezekkel a szavakkal: „Az írástudók és a farizeusok Mózes tanítói székében ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert bár tanítják, de tetté nem váltják. Elviselhetetlenül nehéz terheket hordanak össze és raknak az emberek vállára, de maguk ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Minden tettükben az vezeti őket, hogy az emberek előtt feltűnjenek. Szélesre szabják imaszíjukat és megnagyobbítják köntösükön a bojtokat. Szívesen elfoglalják a lakomákon a főhelyeket és a zsinagógában az első székeket, szeretik, ha a tereken köszöntik s rabbinak szólítják őket az emberek. Ti ne hívassátok magatokat rabbinak, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyának se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, a mennyei. Tanítónak se hívassátok magatokat, mert egy a ti tanítótok, Krisztus. Aki nagyobb közületek, az a szolgátok lesz. Aki felmagasztalja magát, azt megalázzák, aki megalázza magát, azt felmagasztalják.” Mt 23, 1-12

Mottó: bár tanítják, de tetté nem váltják.

A valódi példakép

Professor Unrat, magyarosítva Ronda tanár úr, a Kék Angyal hőse, amikor diákjai szemére vetetették, hogy nem tartja meg, amit tanít, azt válaszolta, hogy a közlekedési tábla ugyan utat mutat, de nem indul el a megadott irányba. A legendás film forgatókönyve Heinrich Mann regényén alapul, mely regény a filmnél is egyértelműbb módon ostorozza a képmutató polgárságot, korának farizeusait. A regényben a kötelességtudó és törvénytisztelő gimnáziumi tanárból morális anarchista lesz, aki játékbarlangit nyit, és lezülleszti polgártársait. És lám, Jézus mégis arra inti tanítványait, hogy kövessék a képmutatók tanítását. Kövessék a tanítást, de ne a példájukat. Bővebben…

Még egyszer a Szimpózium…

2017/10/14

Korábbi felvétel a Sodrás utcában

Íme, egy friss hang az interneten a csütörtöki 2. szimpóziumról! A 777 blog így látott minket:

 

A II. MbJ Szimpózium visszhangja

2017/10/14

Folyamatosan érkeznek a beszámolók a tegnapelőtt lezajlott igen sikeres találkozóról. Készülünk saját beszámolóval, de a MAGYAR KURÍR tudósítása olyan átfogó, hogy késedelem nélkül közzétesszük!

Köszönet minden szervezőnek és segítőnek.

Éry Gábor

 

Csák János

A hallgatóság